V kancelářích jsem řešila především rozdělení openspace protoru na menší celky, menší kanceláře pro jednotlivé právníky a hlavně reprezentační prostory. Hlavním úkolem bylo vyřešit stavební úpravy včetně rozvodů instalací a rozdělení prostoru skleněnými příčkami. Typické kanceláře byly osazeny typizovaným nábytkem, ostatní nábytek byl řešen na míru. Zejména recepce, jejíž pult je stylizované tělo hada s hlavou směřující ke vstupu, jehož tělo prochází pak i dalšími místnostmi. Je symbolem síly a rychlosti, ale má také ostrý jazyk, což je pro právníky typické. V openspace byly na míru vyrobeny obkladové panely, jejichž profilace slouží k pohlcování sumu ve velkých prostorách. Zde byl použit strom jako symbol života.
Back to Top