Jako u všech developerských projektů je na prvním místě cena. Je opravdu velmi obtížné dosáhnout estetické a funkční rovnováhy u těchto typů staveb. Přesto jsme se snažili alespoň částečně „rozbít“ krabicovost a hranatost a dát lokalitě trochu příjemnější ráz.
Back to Top