​​​​​​​Foto: Ibra Ibrahimovič
Jedná se komplex bytových domů na omezeném prostoru s omezeným rozpočtem. Developerské projekty staví finanční stránku na první místo a estetika a funkčnost se odsouvá do pozadí. Přesto jsme se snažili o minimalizování negativních dopadů. řešili umístění na pozemku domů vůči sobě i světovým stranám, aby i vzhledem k masovosti výstavby zůstal zachován pocit soukromí. Výška budov je dána územním plánem. Barevnost je v takových lokalitách někdy jediným rozlišovacím prvkem a odklonem od uniformnosti a jednotvárnosti.
Back to Top